background-img background-img
globe

השנה היא 1900, וחלוצים יהודים נוהרים ארצה מכל רחבי תבל ומתחילים בבניין הארץ והאומה.

הצטרפו למסע מסעיר בארץ ישראל הישנה והטובה: בתוך המפה תגלו נקודות עניין,
עברו בין נקודה ונקודה וגלו את סיפורה המרתק של הארץ הזו. צאו לדרך!

pipe

השנה היא 1900, וחלוצים יהודים נוהרים ארצה מכל רחבי תבל ומתחילים בבניין הארץ והאומה.

הצטרפו למסע מסעיר בארץ ישראל הישנה והטובה: בתוך המפה תגלו נקודות עניין,
עברו בין נקודה ונקודה וגלו את סיפורה המרתק של הארץ הזו. צאו לדרך!

pipe